State Graphs for Nebraska - 2022


Nebraska Population EstimateYear Value Type
2022 0 Population
2021 1,963,692 Population
2020 1,961,455 Population
2019 1,932,571 Population
2018 1,925,512 Population
2017 1,916,998 Population
2016 1,906,483 Population
2015 1,892,059 Population
2014 1,879,955 Population
2013 1,865,813 Population

Nebraska Total Operating RevenueYear Value Type
2022 3,458,742,332 Amount
2021 8,642,135,004 Amount
2020 7,984,697,208 Amount
2019 7,759,597,063 Amount
2018 6,836,382,969 Amount
2017 6,984,498,267 Amount
2016 6,615,715,546 Amount
2015 6,228,947,553 Amount
2014 6,059,512,065 Amount
2013 6,049,384,648 Amount

Nebraska Total Operating MarginYear Value Type
2022 -92,478,589 Amount
2021 -459,028,799 Amount
2020 -357,102,628 Amount
2019 -338,320,344 Amount
2018 -644,509,274 Amount
2017 -276,743,326 Amount
2016 -130,318,487 Amount
2015 213,557,358 Amount
2014 254,449,566 Amount
2013 118,241,708 Amount

Nebraska Net ProfitYear Value Type
2022 110,775,871 Amount
2021 1,539,354,970 Amount
2020 913,581,423 Amount
2019 639,666,977 Amount
2018 198,394,883 Amount
2017 630,144,394 Amount
2016 636,699,690 Amount
2015 634,265,315 Amount
2014 802,465,529 Amount
2013 662,209,692 Amount

Nebraska Total Patient DischargesYear Value Type
2022 65,807 Discharges
2021 175,497 Discharges
2020 182,076 Discharges
2019 201,351 Discharges
2018 197,466 Discharges
2017 198,711 Discharges
2016 189,304 Discharges
2015 188,901 Discharges
2014 191,480 Discharges
2013 206,857 Discharges

Nebraska Net Fixed Assets


Year Value Type
2022 2,299,019,454 Amount
2021 5,033,224,628 Amount
2020 4,855,832,114 Amount
2019 4,547,791,988 Amount
2018 4,211,042,352 Amount
2017 4,413,929,527 Amount
2016 4,157,231,094 Amount
2015 3,718,365,974 Amount
2014 3,437,737,470 Amount
2013 3,454,552,047 Amount

Nebraska Long Term LiabilitiesYear Value Type
2022 868,049,999 Amount
2021 2,603,443,161 Amount
2020 2,991,712,494 Amount
2019 2,139,476,646 Amount
2018 2,366,037,564 Amount
2017 2,621,145,666 Amount
2016 2,431,977,737 Amount
2015 2,168,750,918 Amount
2014 1,992,428,716 Amount
2013 1,880,491,666 Amount

Nebraska Total BedsYear Value Type
2022 2,257 Beds
2021 4,993 Beds
2020 4,687 Beds
2019 4,917 Beds
2018 4,859 Beds
2017 4,817 Beds
2016 4,880 Beds
2015 4,786 Beds
2014 4,843 Beds
2013 4,923 Beds

State Graphs for Nebraska - 2022